• IOS

  • Android

Đặc điểm của MT4

Mặt biên đơn giản, giao dịch rõ và dễ

Thông báo giá cả, âm thanh cạnh báo

Chỉ báo kỹ thuật phong phú

Cho phép giao dịch tự động thông minh

Bản PC MT4

Tự động thao tác chiến lược giao dịch của bạn

Cấu trúc cách tính giao dịch, và trở lại kiểm tra chiến lược giao dịch của bạn. MT4 cung cấp toàn bộ ủng hộ cho EA(Hệ thống giao dịch thông minh), gồm những hệ thống cần chức năng Hedging

Biểu đồ thường dùng

Sử dụng hơn 50 cái chỉ báo tự mang theo, tìm kiếm thị trường để tìm cơ hội giao dịch. Có thể tiến hành giao dịch trực tiếp trên biểu đồ, cung cấp cách hiện thị gồm nhiều kiểu và 9 đoạn thời gian khác nhau, bao gồm 5 biểu đồ nến của mỗi tuần do sever tại GMT+2 cung cấp

Tính linh hoạt của MT4

Cài đặt một tài khoản Hedging để kiểm tra vị trí mua và vị trí bán của cùng một cặp , và quy mô giao dịch của 0.01 vi lot

Tải bản di động MT4

Cùng hành dễ ràng

Tại Metro, xe Bus, cafe quán, trên giường. Bất cứ ở đâu, bạn đều có thể giao dịch một cách dễ ràng, nắm bắt cơ hội đầu tư

Đặt lệnh giao dịch nhanh

Chỉ cần động ngón tay là có thể vào môi trường giao dịch, có thể tìm hiểu tình hình thị trường toàn diện tức thời, quản lý tài khoản hiểu quà

Chức năng tạo biểu đồ phong phú

Sử dụng chức năng vật chồng lên và kỹ thuật tăng cường chỉ báo kỹ thuật

Thống nhất tài khoản

Hoàn toàn thống nhất kết quà giao dịch trên thiết bị khác nhau. Tài khoản của bạn luôn được bạn nắm bắt trong tay

Biểu đồ di động giao dịch

Giao dịch trên biểu đồ di động, càng nhanh, càng dễ, càng hiểu quà

Nhận được thông báo riêng

Bằng cách cài đặt cho lệnh chờ, lệnh S/L, T/P, để nhận thông báo gồm thông báo về margin(ký quỹ) và thông báo về giá cả