So sánh sàn giao dịch TREX trade
Thời gian Thực thi lệnh giao
dịch bình quân là 0.06 giây
Số lượng Thực thi lệnh trong
1 giây đạt tới 6000 lệnh!
Trung tâm số liệu
rất ít bị chậm!
Chức năng MT4 TREX trade
Tài khoản Demo miễn phí
Tài khoản mini
Nhân viên CSKH trực tuyến -
Số tiền nạp tối thiểu lần đầu 50$ 50$
Spread(EURUSD) Thực thi thị trường: Bình quân 1.2 Spread thay đổi: Bình quân 0.3
Chi phí giao dịch Ngoại hối: Spread
Hàng hóa : Spread
Chỉ số: Spread
Ngoại hối: Spread
Hàng hóa : Spread
Chỉ số: Spread
Lãi qua đêm Lãi qua đêm thu khi vị trí qua đêm, nếu muốn tìm hiểu nhiều
thông tin, xin vào link Chi tiết lãi qua đêm của sàn TREX trade
Lãi qua đêm thu khi vị trí qua đêm, nếu muốn tìm hiểu nhiều
thông tin, xin vào link Chi tiết lãi qua đêm của sàn TREX trade
Mô hình Thực thi Thị trường: không có nhân
viên giao dịch tham gia
Thị trường: không có nhân
viên giao dịch tham gia
Giao dịch tự động - -
Bản di động Android/IOS Android/IOS
Bản trang Web - -
Bản PC
Kiểu biểu đồ Biểu đồ giờ phút, biểu đồ đường K Biểu đồ hình chớp, biểu đồ giờ phút,
biểu đồ đường K
Chỉ báo phân tích kỹ thuật 30 cái 30 cái
Biểu đồ giao dịch -
Công cụ vẽ
Cạnh báo giá cả trên bản di động -
Có thể kiểm tra lịch
sử báo giá hàng ngày
-
Sàn trực tiếp nạp tiền -
Theo giá cắt lỗ , chốt lời đã nhập
vào, hiện lãi lỗ dự tính tứ
-
Tải phần mềm giao dịch
  • TREX trade IOS
  • Bản PC TREX trade
  • TREX trade Android
  • Bản PC TREX trade
  • Bản PC MT4 Trade
  • MT4 IOS
  • MT4 Android