>
USD là tiền tệ giao dịch và kết toán của sàn TREX trade, nhưng khách hàng có thể nạp rút tiền bằng VND, tỷ giá công bằng và công khai, công ty TREX trade không thu bất cứ phí nào, tỷ giá được cập nhật theo sự thay đổi của thị trường.
Chuyển đổi tiền tệ
Tiền tệ giữ
1
USD
Tiền tệ đổi
VND