Rút tiền

>
Tài khoản giao dịch
>
TREX trade hỗ trợ rút tiền tốc độ nhanh, 99% khách hàng rút tiền thành công trong 30 phút.
 • Cách rút tiền
 • Tiền tệ
 • Phí/Phí thủ tục
 • Thời gian xử lý
 • Rút tiền
 • Liên kết thẻ ngân hàng

 • USD

 • Miễn phí đối với
  đa số tình huống,
  thu phí nhất định
  trong những tình
  huống đặc biệt.

 • Nhanh
 • Đăng nhập vào tài khoản Rút tiền ngay

Làm thế nào để rút tiền
  • 01.Đăng nhập vào Trung tâm khách hàng >
  • 02.Chọn “Rút tiền” >
  • 03.Tiền vào thông tin rút tiền và đưa lên
  1. Đăng nhập tài khoản trên trang chủ hoặc trang khác để vào trung tâm khách hàng
  2. Click “Rút tiền”, chọn thẻ ngân hàng rút và số tiền rút
  3. Xác nhận thông tin rút tiền
  4. Rút tiền thành công
  • 01.Đăng nhập vào Trung tâm khách hàng >
  • 02.Chọn “Rút tiền” >
  • 03.Tiền vào thông tin rút tiền và đưa lên
  1. Đăng nhập vào tài khoản thật, chọn “Rút tiền
  2. Chọn thẻ ngân hàng rút tiền, nhập vào số tiền muốn rút.
  3. Rút tiền thành công! Tiền rút sẽ gửi vào thẻ ngân hàng của bạn sau khi xét duyệt.

Rút tiền ngay

Xin lưu ý:

01. Để tránh rút tiền bị chậm chễ, khi xác nhận thông tin rút tiền, xin xác nhận thông tin thẻ ngân hàng của bạn có chính xác chưa, nếu có thắc mắc xin liên hệ
nhân viên CSKH. Số tiền rút sẽ được cập nhật vào thẻ ngân hàng quý khách đã đăng ký, tiền tệ nhận được sẽ thống nhất với tiền tệ của tài khoản ngân hàng quý khách.

02. Khi rút tiền phải tiền vào số tiền rút bằng USD, và bảo lưu hai số lẻ. Tỷ giá hối đoái giữa VND và USD sẽ do công ty bên mình cung cấp theo tỷ giá thị trường.
Bạn cũng có thể xem tỷ giá thực thời trên mục Tỷ giá hối đoái.

03. Xin tránh tình huống ký quỹ tài khoản thấp hơn 20%( Vào cuối tuần và ngày nghỉ lẽ là 200%), nếu thấp hơn tỷ lệ đó, hệ thống sẽ tiến hành đóng bắt buộc
và có thể sẽ gây những lỗ cho quý khách. Khi rút tiền hãy lưu ý số dư tài khoản và quý kỹ tài khoản, lỗ do khách hàng rút tiền dẫn đến tình huống đóng bắt
buộc sẽ do khách hàng tự chịu trách nghiệm.

04. Trong 3 tình huống bên dưới sẽ thu phí thủ tục:

(1) Số tiền rút mỗi lần ít hơn $50, công ty sẽ trừ $3 từ số tiền rút của khách hàng làm phí thủ tục.

(2) Nếu số tiền giao dịch của khách hàng không đủ 60% tiền nạp, và số tiền nạp lần cuối cùng chưa dùng cho đầu tư, thì khi rút tiên, TREX trade sẽ trừ 6% số
tiền rút làm phí thủ tục.

(3) Sau khi lượng giao dịch nhắc đến vào điều thứ 2 đã đầy nhu cầu, trong 24 tiếng nhiều nhất có thể rút tiền miễn phí 3 lần, nếu có lần thứ 4 trong
24 tiếng, thì mỗi lần sẽ trừ 6% từ số tiền rút làm phí thủ tục.

05. Bình thường rút tiền thành công trong 2 tiếng, nếu hệ thống ngân hàng bảo trì dẫn đến tốc độ rút tiền chậm lại, thì thời gian nhận được tiền rút sẽ phù thuộc
vào tốc độ xử lý của ngân hàng.

06. Hãy sử dùng thẻ ngân hàng của mình để rút tiền, nếu không công ty TREX trade bảo lưu quyền xử lý điều đó; cụ thể hãy xem Thỏa thuận khác hàng.

Ba bước đơn giản bắt đầu nhận lời
 • Đăng ký

  1 phút mở tài khoản
  miễn phí
 • Nạp tiền

  Khách hàng mới nạp
  tiền hưởng Bonus lớn
 • Giao dịch

  Thấp nhất $2 có thể giao
  dịch các sảm phẩm toàn cầu
 • Nhận lời
  và rút ra

  Rút tiền nhanh nhất
  chỉ cần 30 phút

Đăng ký ngay